GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

NHỮNG LÝ DO KHIẾN NÔNG DÂN CHƯA THÀNH CÔNG

■ Thiếu Kiến Thức
■ Không Có Đầu Ra
■ Năng Suất Thấp
■ Sản Phẩm Chưa Đạt Chuẩn

Nhưng lý do quan trọng nhất chính là người nông dân thiếu giải pháp toàn diện giải quyết nhưng vấn đề nan giải của nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất vụ mùa, gia tăng chất lượng sản phẩm từ đó tạo ra những sản phẩm có giá trị cao được thị trường đón nhận.

Xem câu chuyện của người nông dân

THẤU HIỂU NÔNG NGHIỆP ĐỂ MANG LẠI
GIẢI PHÁP THIẾT THỰC CHO NGƯỜI NÔNG DÂN

Tanixa mang đến các giải pháp công nghệ sinh học Nano, đồng hành cùng người nông dân làm giàu và sống khỏe.

CÂY RAU MÀU

BỆNH HẠI

Khảm – Xoắn đọt – Gù đầu – Chạy dây – Héo xanh héo rũ – Thối bẹ – Phỏng lá – Sương mai – Thán thư – Chết dây – Mốc sương – Cháy bìa lá – Thối củ

Côn trùng

Tuyến trùng – Ruồi đục trái – Bọ nhảy – Sâu đục thân – Sâu keo – Sâu xanh da láng – Sâu xanh – Sâu tơ – Rệp sáp – Bọ trĩ – Rầy phấn trắng – Nhện đỏ – Ngăn ngừa côn trùng – Sâu đất – Sùng đất – Sâu lá

Dinh dưỡng

Chống chín sớm – Thúc trái, vô hạt, no trái – Dưỡng rễ, bung tược – Dày lá, chống nứt trái, nặng ký – To trái, nặng ký – Dày lá, xanh lá – To củ – Chặn đọt

Xem ngay

CÂY LÚA

BỆNH HẠI

Đạo ôn – Lem lép hạt – Cháy bìa lá

Côn trùng

Sâu đục thân – Sâu cuốn lá – Bọ trĩ – Bù lạch – Rầy nâu – Rầy trắng – Nhện gié – Muỗi hành – Ngăn ngừa sâu rầy

Dinh dưỡng

Vô hạt – Lùn bụi – Chống đổ ngã, nở bụi – Ngâm ủ giống – Sản xuất lúa an toàn

Xem ngay

CÂY ĂN TRÁI

BỆNH HẠI

Thối rễ – Tuyến trùng – Nấm hồng – Nứt thân xì mủ – Ghẻ lá – Tẩy rong rêu – Rửa vườn – Sạch bệnh

Côn trùng

Sâu đục trái – Rầy xanh – Rệp sáp – Nhện

Dinh dưỡng

Bung đọt, mập đọt – Sửa tướng, chống móp méo trái – To trái, nặng ký – Xử lý ra hoa nghịch vụ – Neo trái – Giải độc – Phục hồi sau thu hoạch

Xem ngay

CÂY CÔNG NGHIỆP

BỆNH HẠI

Thối rễ – Nấm hồng

Côn trùng

Tuyến trùng

Xem ngay

CÂY HOA KIỂNG

BỆNH HẠI

Sọc thân virus – Phấn trắng – Gỉ sắt – Lở cổ rễ – Thối mềm vi khuẩn – Thối nâu vi khuẩn – Thối rễ – Thối đen

Côn trùng

Sâu – Rệp – Nhện đỏ – Rầy phấn trắng – Rầy mềm – Bọ trĩ – Ngăn ngừa côn trùng

Dinh dưỡng

Ra rễ, dưỡng rễ – Đậu bông – Dày cánh, chống rụng cánh – Đẹp hoa, hoa tươi lâu – Cắm hoa lâu tàn

Xem ngay

CẢI TẠO ĐẤT

Cải tạo đất – pH đất – Cấu tạo đất

Xem ngay